Alapértékek

"Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg saját szemével nézni a világban... A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk."

/Rudolf Steiner/

A Waldorf-pedagógia nevelésművészet, amely emberképét Rudolf Steiner antropozófiai embertanából meríti. Az antropozófia életfilozófia és megismerési út, amely az élet "itt és mostjához" a szellemi lét perspektíváját kívánja hozzáadni.

A Waldorf-pedagógia - mint a közel egy évszázados reformpedagógiák egyike - gyermekközpontú, képességfejlesztő pedagógia, melynek célkitűzése, hogy szorongásmentes légkörben, szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő embereket neveljen, akik ki tudják bontakoztatni magukkal hozott képességeiket a maguk és a világ javára.

Sem a Waldorf óvoda, sem az iskola nem világnézeti beállítottságú. A pedagógiai felfogás hangsúlyozottan tiszteletben tartja a gyermekek és a szülők vallásos és egyéb meggyőződéseit, valamint az eltérő nemzeti kultúrák sajátosságait. A Rudolf Steiner munkásságából létrejövő antropozófiának kidolgozott fejlődéstani rendszere van. Alapos gyermekismeretet, testi-lelki, élettani és lélektani állapotát, fejlődését figyelembe véve a megfigyelt fejlődéslélektani törvényszerűségekre épít, mindig belekalkulálva az egyéni jellegzetességeket.

"Aki azt állítja, hogy az antropozófiai szemléletű szellemtudomány alapította a Waldorf -iskolát, és ezt a szemléletet akarja meghonosítani ebben az iskolában, az nem mond igazat. Semmi sem áll tőlünk távolabb..., mint hogy elveinket, világnézetünk tartalmát ráerőszakoljuk az ifjúságra. Nem kívánunk dogmatikusan nevelni. Csak azt kívánnánk, hogy amivel a szellemtudomány gazdagított bennünket, azt a nevelésben hathatós tettekre tudjuk átváltani."

/Rudolf Steiner/