A szegedi Waldorf története

A szegedi Waldorf-iskola és -óvoda

Szegeden 1997 őszén alakult meg a Waldorf Baráti Kör szülők, pedagógusok és az antropozófia iránt érdeklődők részvételével. Heti rendszerességgel találkoztak, ahol kézművességgel, zenével és képzőművészettel, önismerettel, az évkör ünnepeivel és néphagyományokkal, valamint gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. Rendezvényeket, előadásokat és játszóházakat szerveztek és igyekeztek jelen lenni a város közéletében, az érdeklődő szülők körében, hogy lehetőséget adjanak a Waldorf-pedagógia és szellemi hátterének megismerésére.

1998 nyarán fogalmazódott meg a Szabad Waldorf Óvoda és Iskola létrehozásának gondolata, ezért első lépésként megalapították a fenntartó szervezetet, a Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesületet.

1999 márciusában szülői összefogással elindult az óvodai játszócsoport Szeged-Szőregen, a Traktor utcai kis faházban, majd 1999 őszén, Szegeden a Rigó utcában megkezdte működését a Szabad Waldorf Irányba Tevékenykedő Óvoda, mely azóta is évről- évre fogadja - egy vegyes életkorú csoportban - a kisgyermekeket. 2000 januárjában iskolaalapító szülői kör alakult, ahol a leendő két pedagógus és 15-20 érdeklődő család tervezte, szervezte az iskolát. A szegedi lehetőségek mellett fölvetődött, hogy az iskola lehetne Újszentivánon, a Szegedtől 15 km-re levő kisközségben. A közösség Újszentiván mellett döntött.

2000 szeptemberében az iskola kitárta hívogató kapuit a 12 fős első osztálynak, a tanítóknak, és a szülői közösségnek.

Egy alapító szülő így emlékezik vissza:

"Az iskola épületét egész nyáron szépítettük. Sok munka, fizikai, lelki és szellemi erő épült be az iskolába, magába az épületbe, önmagunkba és közösségünkbe is.

Az iskola közös alkotás.

Erőfeszítései által mindenkiből egy szikrányi benne van. Ez ad neki lelket és szellemet, ezek az adottságai, lehetőségei, és mint iskola, ezeken az alapokon képes növekedni évről évre, osztályról osztályra. Ez vonz, és ha nem vagyunk éberek, ez távolíthat.

Iskolát alapítani nagy felelősség.

Értő figyelemmel kell jelen lennünk napról napra, hogy segítsük fejlődését, gyarapodását. Az élet, mely a falak közé költözött, közös munkánknak ad alapot, közös és egyéni reményeinknek valóságot. Iskolánk jelen van, a jövőt építi, és sorsa egyéni sorsunknak is részévé vált.

Az iskola avatója, a tanév megnyitója egyszerű, természetes és szép volt. Együtt ünnepeltünk gyermekek, szülők, pedagógusok és segítő barátok. Átjárt bennünket a megszülető iskola lénye. Reményeink közös reményekké kapcsolódtak össze. A hónapok óta tartó közös munka öröme és feszültsége, néhány nehéz pillanat emléke és az utolsó napok beteljesülő várakozása egy-egy csöpp könnybe oldódva meghitté és bensőségessé varázsolta ezt a délutánt.

Gyermekeinknek iskolát teremtettünk. Iskolát, ahol mozgásuk szabadon, lelkük biztonságban, szellemük nyitottan és szárnyalóan lehet jelen."

Az újszentiváni kis iskola épülete három évig adott otthont iskolai közösségünknek. 2003 nyarán egy fejezet lezárult, és egy új kezdődött el azzal, hogy az iskola Szeged kertvárosába, Béketelepre költözött, egy nyolc tantermes iskolaépületbe, ahol a 2006-2007-es tanévben már hét osztállyal működik.


2007 nyarán az iskola átköltözott egy nagyobb épületbe a Kolozsvári térre, azóta is ebben az épületben működünk.

2008 őszén megkezdte működését a gimnáziumi tagozat is.

2013 óta minden évben egy osztálynyi waldorf-diák érettségizett le iskolánkban és lépett tovább a nagybetűs Élet legkülönbözőbb területei felé.