Szervezeti felépítés

Az óvoda és iskola szervezeti felépítése, működése

Az Egyesület a nevelést, oktatást érintő napi kérdések intézését az óvónői illetve tanári kollégiumra ruházza, amely rotációs alapon, rövid hivatali időre konferenciavezetőt jelöl ki tagjai közül. A kollégium képviseli az intézmények pedagógiai ethoszát, és együttesen vagy delegált képviselői által minden olyan területen felelősséggel tartozik, amely más óvodák, iskolák esetében a vezető illetve az igazgató hatásköre volna.


Az intézmények egészét érintő kérdésekben, pedagógiai, jogi, gazdasági téren, valamint a minőség ellenőrzésében a kollégium szorosan együttműködik az Egyesülettel. Ugyanakkor elsősorban az óvónői illetve tanári kollégium vállal felelősséget a nevelésért és tanításért, a pedagógiai program, a tanterv fejlesztéséért, a pedagógusok felvételéért és azok képzéséért, a gyermekek felvételéért, a tutori rendszer kiépítésért, a napirend illetve órarend kialakításáért, az ünnepek megtartásáért, és az óvoda és iskola egész szellemi életéért. Az iskolát az önkormányzattal, a helyi és az országos oktatásirányítással való kapcsolatban megbízott egyszemélyi felelős vezető, az iskolaképviselő képviseli, hasonló módon az óvodát pedig az óvodavezető.


Az óvoda és az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata - amely megtekinthető az irodában vagy az egyesület honlapján - részletekbe menően rögzíti az intézmények működési rendjét. Ennek alapelvei a következők: a törvényesség (Köznevelési Törvény, Waldorf Kerettanterv) tiszteletben tartása, törekvés az önigazgatásra és a hármas tagozódásra. A szociális hármas tagozódás megvalósítására való törekvés a Waldorf-intézmények működésének egy olyan alapelve, amelynek részletes szakirodalma van (lásd ajánlott olvasmányok).

A szegedi Waldorf-intézmények szervei:

  • Egyesület - tagjai tanárok, szülők és támogatók, a fenntartói szerepet látja el egy öt fős vezetőséggel

  • Óvodai Kerekasztal - az óvoda vezető szerve, az óvodával kapcsolatos döntések színtere

  • Iskolatanács - az iskola döntéshozó testülete minden nem pedagógiai kérdésben, tagjai delegált tanárok, szülők és az egyesület vezetője

  • Tanári Kollégium - az iskolában tanító tanárok közössége

  • Szülői Kollégium - tagjai a szülők által választott osztályonkénti 2-2 osztályképviselő

  • Munkacsoportok - specifikus feladatok ellátására kapnak mandátumot, tagjai szülők és tanárok