Pályázati projektek

EFOP-1.2.2-15-2016-00257

A kedvezményezett neve: Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

A projekt címe: "Együtt a fiatalokkal a jövőért"

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk 36 hónapos időtartama alatt az alábbi szakmai tevékenységeket valósítjuk meg:

1. Célcsoport toborzása.

2. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.

3. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.

4. Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.

5. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.

6. A célcsoport számára tréningek, képzések.

7. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.

8. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.

9. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.

10. Az eseményekhez, ku¨lönösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.

11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.

Az egyes programok szakmai tartalma:

Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia fejlesztés:

- Különböző kultúrákban való elmélyülést segítő angol és spanyol nyelvű táborok szervezése a nyár folyamán, 4x15 fős csoportban.

- Tudományos előadások szervezése és lebonyolítása meghívott előadókkal.

- Különböző kultúrákkal és az ott élő diákokkal való megismerkedést segítő kirándulás szervezése 18 éves diákok számára.

- Továbbtanulás - pályaorientációs tanácsadás megvalósítása.

- Drámaelőadások szervezése iskolai diákcsoportok előadásában.

- Önismereti tréning tartása, nyári tábor formájában.

- Pszichodráma tartása diákok számára.

Egészségmegőrzés, prevenció:

- Délutáni jógaoktatás, egyéb sporttevékenységek, sporttáborok szervezése.

- Előadások az egészséges táplálkozással kapcsolatosan.

- Drogprevenció.

- Konyhai ismeretek elsajátítása: egészséges ételek elkészítése, tálalása, konyhatechnikai fogások bemutatása, tanítása.

- Iskolai sportcsapatok megszervezése, versenyeik támogatása, megvalósítása.

- Bőrtípusok megismertetése, bőrápolási, szépségápolási tippek kozmetikus segítségével, vezetésével.

- Higiénia, intimhigiénia elsajátítása szakember segítségével.

- Fogamzás-fogamzásgátlás megismertetése a 15-20 éves korosztállyal, szakember segítségével.

Honismeret, a helyismeret elősegítése, hazaszeretetre nevelés:

- Táborok szervezése Magyarországon, illetve a környező magyarlakta területeken, előtérbe helyezve a kulturális örökség részét képező tájegységeket.

- Településünk mélyebb megismerése céljából, helyi vetélkedő rendezése diákok és szüleik bevonásával.

- Városi tájfutóverseny szervezése.

- Helyi idősebb prominens személyek saját élményeik alapján a település bizonyos pontjain tartandó élménybeszámolója a területről, hogyan változott az elmúlt időszakban és mi történt ez alatt az idő alatt történelmileg is, diákok számára.

- A helyi könyvtár segítségével gyűjtő és kutató munka végzése városunkról.

Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása:

- Szemétszedés a település több pontján az iskolába járó diákokkal és családjaikkal

- Természetvédő tábor szervezése Nemesbükön, nyáron, 20 diák rész-vételével.

- Közösségi faültetés a település néhány pontján.

- Előadások és vetélkedők szervezése, lebonyolítása környezetvédelem témakörben.

A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében:

- Foglalkozások szervezése az Erőszakmentes kommunikáció elsajátításának céljából.

- Tanulás-módszertani különfoglalkozások, filmklub, olvasókör szervezése.

- Iskolai diákvállalkozás indítása, továbbvitele, vállalkozási ismeretek elsajátítása.

- Helyi vállalkozók előadásainak megszervezése a diákok számára, akiknek saját életük példaértékű a térségben.

A projekt befejezési dátuma: 2020.01.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.2-15-2016-00257


***

EFOP-1.2.1-15-2016-00918

A kedvezményezett neve: Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

A projekt címe: Tegyünk a családok testi-lelki-szellemi egészségéért!

A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen gyermek és ifjúsági projektünk célja, a Waldorf iskolába járó diákok számára egy tudatosan megtervezett, életük legfőbb területeit lefedő programsorozat megvalósítása, hangsúlyozva a családi élethez és a való élethez szükséges szerepvállalás fontosságát, komplex programokkal felkészítsük őket az önálló életkezdésre és családalapításra valamint a munkába állás lépéseire, fejlesszük képességeiket, kompetenciájukat és egy egészséges, kiegyensúlyozott életút kialakítását támogassuk – a környék gyermekeinek és fiataljainak bevonásával.

A projekt a hangsúlyt a családok szükségleteinek, igényeinek megismerésére, önszerveződésének, érdekképviseletének, az értelmes szabadidőtöltés és a tanulás feltételeinek biztosítására helyezi.

Fejlesztésünk elsődleges célja a helyi társadalmi összetartozás erősítése. Hozzájárulás a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint másodlagos szempontból szolgáltatásokkal segíteni a krízishelyzet megelőzését és támogatni a már krízishelyzetbe került családokat, a felnövekvő generáció részére.

A projekt befejezési dátuma: 2019.03.01.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00918