JELENTKEZÉS

Legfontosabb tudnivalók a Waldorf iskoláról érdeklődőknek


  • Magasabb osztályfokra való jelentkezéskor közvetlenül az adott osztály tanítóját/kísérőjét kell keresni! Az ő elérhetőségét vagy az iskola központi telefonszámán/emailcímén lehet elkérni, vagy a "Tanáraink" menüpont alatt megtalálható. A jelentkezéshez szükséges még a következő űrlap kitöltése >>>
- Mi a Waldorf-pedagógia lényege?

- A Waldorf-pedagógia az egyik legelterjedtebb alternatív, személyiségközpontú nevelési rendszer, melynek számos összetevője már elkezdett beszivárogni a mai modern iskolarendszerekbe is. Legfőbb célja az egészséges személyiségű, kreatív fiatalok nevelése, ennek egyik legfőbb eszköze a művészeti nevelés és az intenzív szociális közeg, a szoros emberi kapcsolatok. A diákok az életkori sajátosságokból kiindulva kapnak feladatokat, minden más szempont másodlagos.


- Milyen képesítést ad a Waldorf-iskola?

- A Waldorf-iskola nem művészképző, a művészetet csak mint személyiségformáló eszközt használja, és (egyelőre) a kézműves tárgyak sem adnak szakmát, a képzés (a 13. év) végén a diákok állami érettségit tehetnek, és remélhetően elég sok területét ismerik majd az emberi kultúrának ahhoz, hogy a számukra legmegfelelőbb úton haladhatnak majd tovább immár felnőttként.


- Kik járhatnak a Waldorf-iskolába?

- A Waldorf-iskolába is van felvételi, de a felételi során nem csak a lexikális tudást vagy a mentális képességeket vesszük figyelembe, hanem sok más képességet is, és a legfontosabb szempont az, hogy a sokféle, eltérő képességekkel rendelkező kisdiákból egy színes, de egységes egész osztály alakuljon ki.


-Járhatnak-e a Waldorf-iskolába sajátos nevelési igényű gyerekek?

- A Waldorf-iskola integráló iskola, tehát van lehetőség felvenni sajátos nevelési igényű diákokat is, amennyiben számuk nem haladja meg osztályonként az 1-2 tanulót.


- Kevesebbet tudnak-e a Waldorf-iskolába járó diákok, mint egy állami tanterv szerint tanulók?

- Természetesen az eltérő kerettanterv miatt lehet különbség a diákok tudásszintjében, de a Waldorf-iskola – a legtöbb modern oktatási szisztémához hasonlóan – kompetenciákat fejleszt, nem pedig csak ismereteket oktat, ezért nem szerencsés csak a tudás mentén vizsgálni a különbségeket. A tapasztalat szerint a Waldorf-iskolában érettségizők legalább olyan jól megállják a helyüket a felsőoktatásban vagy az életben, mint más iskolában végzettek.


- Milyen nyelvet tanulnak a gyerekek a Szegedi Waldorf Iskolában?

- Első osztálytól kezdve két nyelvet tanulnak: angolt és spanyolt.


- Csak első osztályba érdemes-e felvételizni, vagy van erre lehetőség később is?

- A legoptimálisabb, ha egy diák elsőtől az osztály tagja, de korlátozott számban magasabb évfolyamban is van lehetőség felvételt nyerni egy osztályközösségbe.

- Van-e tandíj?

- Költségvetésünk jelentős részét fedezi az államtól kapott normatíva, egy részét viszont a szülők hozzájárulása biztosítja. Ennek mértéke egy egyezség eredménye a család és az egyesület között, jellemzően akkora, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se maradjon ki a Waldorf-iskolából. A hozzájárulás pontos összege az együttműködésről szóló egyeztetések során csak a pedagógiai kérdések után szokott szóba kerülni.


- Milyen elvárást támaszt az iskola a szülők felé?

- Mivel az iskola szülői kezdeményezésre jött létre, és a szülők egyesülete tartja fenn, ezért a szülők feladata aktívan részt venni az iskola életében, alaposan tájékozódni az iskola által képviselt nevelési elvek felől, gazdaságilag, jogilag és szellemileg is kivenni a részüket az iskola működtetésében.