Óvónőink

A csoport életét két óvónő és két Waldorf gazdasszony segíti.

Mindannyian hiszünk abban, hogy: „Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, nevelők csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell teremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.” (Rudolf Steiner)

Munkánk eredményességének és szakmai fejlődésünk biztosítására rendszeresen veszünk részt Waldorf-konferenciákon úgy helyi, országos, mint nemzetközi szinten is. Az óvodában is heti rendszerességgel kerül sor az ún. óvónői konferenciára, ahol egyeztetjük az aktuális időszak feladatait, valamint gyermek- és esetmegbeszéléseket is tartunk, így biztosítva a tapasztalat megosztásának közösségünket gazdagító erejét.

Rendszeres kapcsolatot tartunk még fent a szegedi Szabad Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézettel, a Magyar Waldorf Szövetséggel, a Waldorf Óvodák Gyűlésével és a Waldorf-óvónők szakmai csoportjaival régiós munka, hospitálások és előadások formájában.