Szociális segítő

bemutatkozás

Tisztelt Szülők!

Hárskuti Mónika vagyok, az Önök gyermekének iskolájában dolgozó óvodai és iskolai szociális segítő. A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 2018. szeptember 1. napjától került sor a szociális segítő tevékenység bevezetésére a köznevelési intézményekben.

Feladatomat nem az iskola alkalmazásában, hanem a Gyermekjóléti Központ megbízásából látom el.

Mivel foglalkozom:

· családi gondok, szociális problémák kezelésében tanácsadás

· krízishelyzetek megoldásában segítségnyújtás

· beilleszkedési nehézségek oldása

· iskolai hiányzások, iskolai agresszió csökkentésének elősegítése

· továbbtanulás/iskolaváltás könnyítése

· csoportfoglalkozások tartása

· érzékenyítés, szociális készségfejlesztés.

Munkám során az iskola közösségébe járó gyermekek, azok szülei, törvényes képviselői, valamint az oktatási intézmény pedagógusai számára nyújtok szolgáltatásokat.

Mi az, amiben a gyerekeket segíteni tudom:

· segítő beszélgetés (ventilláció, beilleszkedés - kirekesztés, megküzdési stratégiák, szociális kompetenciák fejlesztése)

· az iskolába való beilleszkedés elősegítése

· iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek megoldásának támogatása (pl.: agresszió, kirekesztés, Bullying)

· csoportfoglalkozások tartása gyermekek számára (szociális, kommunikációs készségfejlesztés)

· prevenciós foglalkozások: testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési függőségek, szenvedély betegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése.

Mi az, amiben a szülőket, nevelőket, törvényes képviselőket segíteni tudom:

· információnyújtás a szülők számára: hol, mikor, kitől kaphatnak segítséget az iskolában felmerülő problémáik megoldásához, szociális biztonság megteremtéséhez

· hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás

· tanácsadás diák – szülő – intézmény konfliktus, tanulási motiváció/nehézség vonatkozásában.

Elsősorban preventív jelleggel szeretnénk segíteni, információt nyújtani, tanácsadást biztosítani az Önök számára. Amennyiben hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az iskolai időben az általunk szervezett csoportfoglalkozáson, programon részt vegyen, kérem a honlapról letölthető nyilatkozatot írják alá és az iskolába juttassák el.

Köszönöm az együttműködésüket, várom a közös munkát a gyerekekkel. Önöket is várom konzultációra az Egyesületi irodában minden héten, keddi napon 11.30 – 16.30-ig.

Elérhetőségem: harskuti.monika@csgyjk.ritek.hu tel.: 62/541-350

Üdvözlettel:

Hárskuti Mónika


A szociáis segítői rendszerről szóló bővebb tájékoztatás itt olvasható >>>