Nevelők Iskolája 2020

Miért Nevelők Iskolája?

Mert tanároknak és szülőknek egyaránt szól. Azért iskola, mert a nevelés művészetét folyamatosan tanulni kell, különben abba a hibába esünk, hogy ösztönösen ugyanazokkal a módszerekkel nevelünk, melyekkel minket is neveltek. Ez nem biztos, hogy baj, de jobb a tudatosság.

Mi az új koncepció?

Szeretnénk, ha a programok interaktívak lennének, tehát nem csak fejtágítás, hanem interaktív beszélgetés és aktív tevékenység is helyet kapna az alkalmakon. Szeretnénk továbbá, ha kicsit kilépnénk ezekkel a programokkal a város közönsége elé, ismerjék meg a nem waldorfosok is a mi gondolatainkat, sőt az sem lehetetlen, hogy mi tanulunk valamit a nem waldorfosoktól. Továbbá szeretnénk a gyereknevelés kérdéseit nem csak az életkorok szerinti felosztásban tárgyalni, erre inkább a szülői estek alkalmasak, hanem más vezérfonalakat választva vizsgálni a kihívásokat.

Miért fontos, hogy elgyere?

Azért fontos a részvétel ezeken a programokon, mert a Waldorf-iskola legbensőbb lényegét, létrehozó szellemi impulzusát próbáljuk ápolni, éleszteni, karbantartani, fejleszteni. Enélkül fennáll a veszélye a kiüresedésnek, a szellemi impulzus elhalásának. Különösen azok számára javasolt a részvétel, akik nemrég csatlakoztak szülőként vagy tanárként ehhez az úthoz, és annak elméleti hátterét nem biztos, hogy (csak) könyvekből szeretnék elsajátítani. Akik pedig régóta forgolódnak waldorfos berkekben, nekik sem árt az alapvetések újragondolása, esetleg észrevételeikkel, kiegészítéseikkel segíthetik az előadókat az interaktivitás jegyében.

Mi lesz a program?

A programsorozat 5 előadásból áll. Ebből 3 az iskolában lesz, 2 pedig külső helyszínen. A programokon vegyesen vesznek részt előadók az iskolánkból, valamint meghívott előadók. Az előadásokon a részvétel ingyenes. Érdekesség, hogy az első előadás időpontja éppen Rudolf Steiner születésnapjára esik, úgyhogy előtte is tisztelgünk azzal, hogy az általa megálmodott nevelési rendszerről beszélgetünk.

1) A Waldorf iskola küldetése és feladatai

(A Waldorf és az antropozófia kapcsolata)

Előadó: Takáts Péter, a Magyar Antropozófiai Társaság képviselő testületének elnöke, szervezetfejlesztő

Időpont: 2020: február 27. 17 óra

Helyszín: Waldorf Iskola, Szeged, Kolozsvári tér 1-2.

"Most 100 éves a Waldorf oktatás és a Waldorf mozgalom, és mégis csak kevesen tudják pontosan, hogy mi is az. Ezért gyakran felmerül a kérdés, hogy lehet-e még időszerű, ha 100 éves? És ha igen, akkor mitől időszerű? Az előadás során először ezeket a kérdéseket járjuk körbe és megnézzük, hogy mi a célja és küldetése a Waldorf-közösségeknek, mi áll a Waldorf mögött, mi az antropozófia, és hogyan tekint az emberre és a tanulóra? Megvizsgáljuk, hogy mit jelent a közösség, és mennyiben más egy Waldorf közösség a többi iskolához viszonyítva. Rátekintünk arra is, hogy a szülők hogyan tudnak kapcsolódni a közösséghez, mi az ő feladatuk, és miért fontos az együttműködés?"

2) Az akarat nevelése

Köszler Zoltánnak, a Szegedi Waldorf-iskola tanárának interaktív előadása

Időpont: 2020. febr 29. (szombat) 10.00-12.00

Helyszín: Waldorf Iskola, Szeged, Kolozsvári tér 1-2.

"Az akarat nem azonos az akaratossággal. Az akaratgyenge gyermek követelőzik, az erős akaratú gyermek viszont csendben és kitartóan cselekszik. Milyen módszerekkel fejleszthető a gyerekek akarata?"

(Az előadás ideje alatt az iskolában játszóházat tartunk leendő elsős gyerekeknek, míg a kicsik az iskolai légkörrel ismerkednek, addig a szülők nyugodtan részt vehetnek az előadáson.)

3) Az iskolai értékelés hatása a gyermekekre

Vatai Gábor és Kovács Attila a Szegedi Waldorf iskola tanárai beszélgetnek Vígh Tiborral és Fejes József Balázzsal, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének oktatóival

Időpont: 2020. március 18. 17 óra

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, Kálvária sugárút 23.

"Hogyan lehet még értékelni a megszokott 1-től 5-ig terjedő érdemjegyeken kívül? Az egyes értékelési módszerek hogyan hatnak a gyerekekre, mennyire motiválják őket? Hogyan lehet az értékelést árnyalttá és egyénivé tenni? A puszta figyelem és a minősítés hogyan fér meg egymás mellett? Hogyan viszonyul egymáshoz az értékelés és az önismeret? Mit mond minderről a Waldorf-pedagógia, és mit a legmodernebb neveléstudomány?"

4) Waldorf jazz és irodalom

Jazzköltészet, vagyis versek jazz improvizációs kísér(l)ettel

Időpont: 2020. március 26. 19:30

Helyszín: Grand Café, Szeged – Deák Ferenc u. 18.

A programon három Waldorf-közeli művész tart jazzköltészeti estet, ahol szó esik arról is, hogy miért egyre fontosabb a művészet, és miért egyre fontosabb a Waldorf?

A jazzköltészet lényege, hogy a zenész improvizál arra a versre, amit a költő előad. A zenész nem a versek között játszik, hanem a vers elhangzásával egyidőben, a vers ritmusának megfelelően, vagy azt ellenpontozva improvizál.

Közreműködnek:

Ágoston Béla (zenész, zeneszerző, zenetanár – a hazai jazz, világzenei és underground rockélet elismert alakja) - fúvós hangszerek, steel drum

Gyukics Gábor (költő, műfordító)

Orcsik Roland (író, költő, műfordító, szerkesztő)

házigazda: Virág Tibor (zenetanár, zeneterapeuta, Waldorf-tanár) - ütősök

5) Felnőtté érés - biográfia

Horváth Mária és Tóthfalussy Zsuzsanna biográfia konzulensek előadása

Időpont: 2020. március 31. 17 óra

Helyszín: Waldorf Iskola, Szeged, Kolozsvári tér 1-2.

"A felnőtté érés nem csak egy pillanat, de folyamatosan és nagy lépésekben is történik állandó határátlépések során. Sőt keresők és útonjárók maradunk felnőttként is. A kérdés: az egyéni sorssal mit tud kezdeni az intézményes oktatás?"