Hibaüzenet

  • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).
  • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).

Szervezeti felépítés

Az óvoda és iskola szervezeti felépítése, működése

 

Az Egyesület a nevelést, oktatást érintő napi kérdések intézését az óvónői illetve tanári kollégiumra ruházza, amely rotációs alapon, rövid hivatali időre konferenciavezetőt jelöl ki tagjai közül. A kollégium képviseli az intézmények pedagógiai ethoszát, és együttesen vagy delegált képviselői által minden olyan területen felelősséggel tartozik, amely más óvodák, iskolák esetében a vezető illetve az igazgató hatásköre volna.


Az intézmények egészét érintő kérdésekben, pedagógiai, jogi, gazdasági téren, valamint a minőség ellenőrzésében a kollégium szorosan együttműködik az Egyesülettel. Ugyanakkor elsősorban az óvónői illetve tanári kollégium vállal felelősséget a nevelésért és tanításért, a pedagógiai program, a tanterv fejlesztéséért, a pedagógusok felvételéért és azok képzéséért, a gyermekek felvételéért, a tutori rendszer kiépítésért, a napirend illetve órarend kialakításáért, az ünnepek megtartásáért, és az óvoda és iskola egész szellemi életéért. Az iskolát az önkormányzattal, a helyi és az országos oktatásirányítással való kapcsolatban megbízott egyszemélyi felelős vezető, az iskolaképviselő képviseli, hasonló módon az óvodát pedig az óvodavezető.


Az óvoda és az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata - amely megtekinthető az irodában vagy az egyesület honlapján - részletekbe menően rögzíti az intézmények működési rendjét. Ennek alapelvei a következők: a törvényesség (Közoktatási Törvény, Waldorf Kerettanterv) tiszteletben tartása, törekvés az önigazgatásra és a hármas tagozódásra. A szociális hármas tagozódás megvalósítására való törekvés a Waldorf-intézmények működésének egy olyan alapelve, amelynek részletes szakirodalma van (lásd ajánlott olvasmányok).

 

A szegedi Waldorf-intézmények szervei:
Egyesület - tagjai tanárok, szülők és támogatók, a fenntartói szerepet látja el egy öt fős vezetőséggel
Óvodai Kerekasztal - az óvoda vezető szerve, az óvodával kapcsolatos döntések színtere
Iskolatanács - az iskola döntéshozó testülete minden nem pedagógiai kérdésben, tagjai delegált tanárok, szülők és az egyesület vezetője
Tanári Kollégium - az iskolában tanító tanárok közössége
Szülői Kollégium - tagjai a szülők által választott osztályonkénti 2-2 osztályképviselő
Munkacsoportok - specifikus feladatok ellátására kapnak mandátumot, tagjai szülők és tanárok

A szegedi Waldorf minden korosztály számára elérhető

Linkek

kövess minket a facebookon:

Waldorf Iskola és Egyesület

6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: +36-62-444-190
Mobil.: +36-20-215-8456
E-mail: waldorf.szeged@gmail.com

Waldorf Óvoda

6728 Szeged, Napos út 16.
Mobil: 20/359-0932
E-mailangyalkert99@gmail.com