Hibaüzenet

  • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).
  • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).

Diplomamunkák rendje 2016-2017

Általában:

Az éves munka során mindenki elkészít egy gyakorlati-művészi munkát és kidolgozza annak elméleti hátterét. A diákok egész évben dolgoznak a választott témával. A munkák bemutatása nyilvános, amelyet a tanítás utáni időben rendezett előadáson tesznek meg.

A kerettanterv követelményei:

Az éves munka alapját önálló kutatómunka (saját megfigyelés, észlelés, kísérlet, megbeszélés, stb.) képezi a szakirodalom felkutatásával kiegészítve (követelmény, hogy az írásos munka tartalmazzon szakirodalmi hivatkozásokat, pl. idézeteket). A hangsúlyt a saját tapasztalatokra, a feltárt anyagok önálló értékelésére kell helyezni.

 Kiegészítések

A munkában a diákot a következő személyek segítik: egy külső szakember/konzulens, akit a diák az év során többször felkeres és konzultál vele, egy témavezető az iskola tanárai közül, aki szakmai téren figyeli és segíti a munka előrehaladását, és egy opponens az osztálytársai közül, aki nyomon követi a munkát és építő kritikát fogalmaz meg. Illetve ezen túl a mentor és az osztálykísérő is figyeli a munkát. A hangsúly a teremtő munkán van, ezért fontos az önálló kutatás, a saját ítélethozatal, és messzemenően kerülendő az összeollózás, a tényanyagok egyszerű visszaadása. Az értékelésre az előadás után kerül sor, ahol a témavezető, az opponens, a többi témavezető tanár és a munkát végző diák közösen értékel.

Határidők:

2016. szeptember 30.: a diák elkészíti a témavázlatát, melyben szerepel: 1. a téma és a gyakorlati-művészi munka megnevezése, 2. a témavezető és a konzulens neve, 3. a személyes érdeklődés oka.

Az év során minimum öt konzultációs időpontnak kell teljesülnie a témavezető és a diák között, amelyről a témavezető írásos feljegyzést készít. Ennek tapasztalatait figyelembe kell venni a végső értékelésnél.

2017. március 03.: a teljes írásbeli munka leadása, melyet a témavezető átnéz és esetleges javításra visszaad, ami után a teljes munkán dolgoznak még az előadás napjáig

2017. április 10-13. Az éves munkák előadásának hete

 

 

 

 

Formai követelmények:

A dolgozat terjedelme témától függetlenül nem lehet kevesebb, mint 40 ezer karakter (a lentiekben feltüntetett paramétereknek megfelelő) gépelt A/4-es oldal és lehetőleg ne haladja meg az 80 ezer karakteres terjedelmet. Ez a keret elegendő kell, hogy legyen egy téma alapos bemutatására és a saját gondolatok kifejtésére.

A kéziratot Microsoft Word szövegszerkesztővel kérjük elkészíteni vagy Word dokumentumként kérjük elmenteni. A törzsszöveg formátumának alapadatai: szabadon választott betűtípus és betűméret, ami azonban nem változtat a terjedelmi kereteken.

Az idézésnél a magyar mintát kérjük követni, tehát a szó szerint közlendő szövegrész előtt és után is idézőjelet használunk „….” . Az idézőjel közötti szövegrészt kurziválni kell. A szó szerinti idézés mellett fel kell tüntetni a tartalmi hivatkozást is. Ez arra a gondolatra vonatkozik, amelyet ugyan nem szó szerint illesztünk be a munkánkba, de nem tőlünk származik és csupán bizonyos elemeit használjuk fel. Ebben az esetben a BESZÚRÁS menüpontban kiválasztandó a HIVATKOZÁS, azon belül a LÁBJEGYZET, amelyre kattintva a szöveg alatt megjelenő lábjegyzet részben kell feltüntetni azt, hogy az említett gondolat kinek melyik művéből származik.[1]

A szövegben figyelni kell az egységes külalakra. A vastag betűt csupán a címek illetve alcímek esetében használjunk, hangsúlyozásra, kiemelésre ne. Ebben az esetben törekedjünk a fogalmazással elérni azt, hogy az adott fogalom kellő hangsúlyt kapjon.

 A dolgozat végére kérünk beilleszteni egy Felhasznált irodalom fejezetet, amelyben a munkához használt szakirodalmat kell feltüntetni. Ezt az alábbi szabályok szerint kérjük összeállítani:

könyv esetében:

         Szerző: Cím. Kiadás helye kiadás ideje.

tanulmánykötetben szereplő tanulmány esetében:

Szerző: Cím. In: Tanulmánykötet címe. Szerk.: XY–YZ, Kiadás helye kiadás éve, oldalszám.

folyóiratban szereplő tanulmány esetében:

         Szerző: Cím. Folyóirat címe. Évf. (Év) Szám. oldalszám.

újságcikk esetében:

         Szerző: Cím. Újság címe. Évf. (Év) Szám. oldalszám.

internetes hivatkozás:

         Szerző: Cím. webcím dátum (év.hónap.nap.)

 

lexikon szócikk:

         Szerző: Lexikon szócikk címe. In: Lexikon címe. Kötetszám (római számmal) Szerk.: XY-YZ, Kiadás helye kiadás ideje, oldalszám.

 

A témavezető feladatai:

- folyamatos kapcsolattartás a diákkal

- maximális szakmai, erkölcsi és szellemi segítségnyújtás

-  - a gyakorlati-művészi munka figyelemmel kísérése

- a végső értékelés elmondása és megírása

A szegedi Waldorf minden korosztály számára elérhető

Linkek

kövess minket a facebookon:

Waldorf Iskola és Egyesület

6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: +36-62-444-190
Mobil.: +36-20-215-8456
E-mail: waldorf.szeged@gmail.com

Waldorf Óvoda

6728 Szeged, Napos út 16.
Mobil: 20/359-0932
E-mailangyalkert99@gmail.com