Hibaüzenet

  • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).
  • Notice: Undefined variable: rendered_rows include() függvényben (/home/kydjlars/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php 15 sor).

Szülői szerepvállalás

A szülői közösség szerepvállalása


 
A Waldorf-intézmények kiegyensúlyozott működéséhez nélkülözhetetlen a szülők odaadó és aktív részvétele az óvoda és az iskola életében. A szülők ezt többféle módon is megtehetik:
 
Együttműködés az óvodával és az iskolával
Az óvónő és az osztálytanító által tartott szülői estek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők tájékozódjanak a csoportban, illetve az osztályban folyó pedagógiai munkáról, gyermekeik fejlődéséről, ezen kívül megbeszéljék az aktuális feladatokat. Fontos, hogy minden család képviseltesse magát, vagy legalább telefonon tájékozódjon, hogy miről esett szó a szülői esten.


Számos olyan ünnepet, rendezvényt szervez az óvoda és az iskola, amelyeken kívánatos a szülők jelenléte: évnyitó, ünnepek, hónapünnepek, Adventi Bazár, a Waldorf Hetek előadásai. Az egyes rendezvényeken való szülői jelenlét a gyermekek számára is fontos, vannak viszont olyanok, amelyek elsősorban a szülőknek hasznos. Lényeges azonban az is, hogy lehetőség szerint a szülők segítsenek a rendezvények szervezésében és lebonyolításában.


A Waldorf-intézményekben rendkívül fontos a szülők és tanárok szoros együttműködése. Elengedhetetlen, hogy amennyiben a szülőnek bármilyen kérdése, kérése van, azt megbeszélje az óvónővel, az osztálytanítóval, vagy az illetékes tanárral, akár telefonon, akár személyesen. A kérdéseket írásban is eljuttathatják az óvodába és az iskolába azzal a céllal is, hogy azt közösen megbeszéljék a szülői esteken.


A Waldorf-pedagógia különbözik az általánosan megszokott pedagógiától és oktatási formától. Ezért nagyon fontos, hogy minden szülő, aki Waldorf-intézménybe íratja gyermekét, még ezt megelőzően alaposan megismerje a Waldorf-pedagógia elveit. Erre több lehetőség is adódik: a szülői estek, a Waldorf Hetek előadásai, valamint számtalan hasznos könyv. A szülő csak akkor tud elkötelezett és odaadó szülőként részt venni az óvoda vagy az iskola életében, ha ismeri is a Waldorf-pedagógiát, és meg van róla győződve, hogy valóban ezt akarja biztosítani gyermeke számára. A Waldorf-pedagógia csak abban az esetben fejti ki jótékony hatását a gyermekre, ha annak alapelveit a szülők is el tudják fogadni, és a gyermek otthon is ilyen jellegű nevelésben részesül.
 
Feladat- és munkavállalás, munkacsoportok
A szülők tevékenységükkel is segíthetik az intézmények működését azáltal, hogy csatlakoznak a különböző feladatok végzésére szerveződött különböző szülői munkacsoportokhoz, ahol képességeiket, szakértelmüket leginkább tudják hasznosítani. Ilyen aktív vagy egyelőre kevésbé aktív munkacsoportok a következők: Iskolaszépítő, PR, Könyvtáros, Rendezvényszervező, Felvételi, Középiskolás, Nyelvi, Zöld munkacsoport, Szellemi műhely, Filmklub. Kizárólag a szülőkön múlik, hogy milyen tartalommal töltik meg a meglévő munkacsoportokat, illetve, hogy milyen új csoportokat hoznak létre és működtetnek.


A szülői közösség tagjai szervezeti keretek között is gyakorolhatják az őket megillető jogokat és kötelességeket. E szülői szervezet a szegedi Waldorf Iskolában a Szülői Kollégium. Az osztályok 2-2 fő osztályképviselőt választanak, ők alkotják a Szülői Kollégiumot. A Szülői Kollégium maga dönt saját szervezeti formáinak kialakításáról, működésének rendjéről. A Szülői Kollégium célja az iskola működésének és fejlődésének, valamint a gazdasági-szervezési feltételek megteremtésének a segítése.

Ugyanakkor kapcsolatot és információáramlást biztosít az iskola egésze és az egyes szülői közösségek (osztályok, munkacsoportok) között. A Szülői Kollégium tagjai három főt delegálnak maguk közül az Iskola Tanácsba, ahol képviselik az őket delegáló közösség kinyilvánított véleményét, közvetítő szerepet játszanak a lehetséges alternatívák kidolgozásában. A meglévő szervezeti kereteket is csak a szülői aktivitás töltheti meg élettel és tartalommal. A szülők az Egyesület keretén belül vállalhatnak fenntartói szerepet is.


Hozzájárulás vállalása és teljesítése
A szülői közösség az óvoda és az iskola fizikai fenntartásának meghatározó ereje. A szülők adományaikkal, feladat- és munkavégzéssel és más módon nyújtott támogatásokkal járulnak hozzá az intézmények fizikai fenntartásához és fejlődéséhez. A szülői adományokra azért van szüksége az intézményeknek, mert az állami normatíva a költségvetésnek csupán 65%-át fedezi.

 

 

 

A szegedi Waldorf minden korosztály számára elérhető

Linkek

kövess minket a facebookon:

Waldorf Iskola és Egyesület

6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: +36-62-444-190
Mobil.: +36-20-215-8456
E-mail: waldorf.szeged@gmail.com

Waldorf Óvoda

6728 Szeged, Napos út 16.
Mobil: 20/359-0932
E-mailangyalkert99@gmail.com